Đề xuất mở cửa thị trường du lịch cho khách quốc tế

Trước thông tin báo nêu Việt Nam không nên đợi hết dịch mới đón du khách quốc tế, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

06/03/2021 15:11

Đề xuất mở cửa thị trường du lịch cho khách quốc tế