THỨ BA, NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2021 01:26

Sống chung với dịch bắt đầu từ hộ chiếu vaccine

Một chiếc phao cứu sinh cho những điểm đến? Không, nói đúng hơn, hộ chiếu vaccine là cơ hội để hồi sinh và để bứt phá cho không chỉ riêng hòn đảo được chọn là Phú Quốc, mà cho cả...
1 giờ trước
Sống chung với dịch bắt đầu từ hộ chiếu vaccine
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh