THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2021 06:59

Văn Yên, Yên Bái: 1.376 lao động được hỗ trợ theo Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ

Tính đến ngày 1/11/2021, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã thanh toán cho 1.376 người lao động với số tiền hỗ trợ là trên 2,8 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định số 28/2021 ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai đến các đơn vị và người lao động thuộc diện hỗ trợ trên địa bàn đảm bảo đúng quy định.

Tính đến ngày 1/11/2021, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã thanh toán cho 1.376 người lao động với số tiền hỗ trợ là trên 2,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 1/11/2021, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã thanh toán cho 1.376 người lao động với số tiền hỗ trợ là trên 2,8 tỷ đồng.

Để thực hiện kịp thời Quyết định 28, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã đẩy mạnh công tác truyền thông để người lao động, người sử dụng lao động biết, hiểu về chính sách hỗ trợ, từ đó tạo đồng thuận, nâng cao trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Tuân thủ các quy trình, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thực hiện hỗ trợ; tăng cường cải cách hành chính, nêu cao tinh thần thái độ phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động và người người sử dụng lao động tiếp cận gói hỗ trợ.

Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh từ người lao động, người sử dụng lao động trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ.

Tính đến ngày 1/11/2021, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã thanh toán cho 1.376 người lao động với số tiền hỗ trợ là trên 2,8 tỷ đồng. Việc triển khai hỗ trợ được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả... đã thể hiện rõ tính nhân văn, nhân đạo của chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên tiếp tục phối hợp với ngành chuyên môn, các địa phương rà soát, hướng dẫn các đơn vị và người lao động thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ và công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

CHU LƯƠNG

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh