Truyền hình dân sinh

Đời sống

Bài tập thở cho F0 điều trị tại nhà

29/08/2021 09:54

Các bài tập cơ bản gồm thở mím môi, thở chu kỳ chủ động, thở bụng (hay còn gọi là thở cơ hoành) và kết hợp vận động.

VTV

Chuyên mục
×