Truyền hình dân sinh

Đời sống

Bạn có yêu động vật như thế này không?

16/02/2015 21:59

Con người và các sinh vật khác được tự nhiên tạo ra, cùng chung sống trên một hành tinh. Con người chỉ may mắn là có bộ não phát triển hơn, chúng ta biết suy nghĩ không có lí do gì chúng ta phải tàn sát các sinh vật khác.

Chuyên mục
×