Truyền hình dân sinh

Đời sống

Bữa cơm mẹ nấu

02/02/2015 13:34

Chỉ vì nghe tin con gái ốm, bà đã vượt qua 2 ngọn núi, băng ngang qua một con sông, đi bộ hết 28km đường núi, phải di chuyển 3 chuyến xe, đi qua 4 tình, ngồi 36 tiếng trên xe khách. Bà cũng chẳng rõ đường xá nơi thành phố con gái mình đang sống, ngoại trừ tên con gái. Tất cả đều là vì, muốn đích thân nấu một bữa cơm cho con gái!

Chuyên mục
×