Truyền hình dân sinh

Đời sống

"Cảm ơn cuộc đời" - Việt Nam cảm ơn

25/03/2020 09:02

Hạnh phúc có thể là sự cân bằng, là sự sẻ chia, nhưng đôi khi giản đơn là nụ cười và những cái siết tay.
"Cảm ơn cuộc đời" - Việt Nam cảm ơn!

Theo VTV

Chuyên mục
×