THỨ HAI, NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2022 11:34

Cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi sau 2 năm tách rời

14/09/2022 15:43
2 năm qua, gia đình hai em Trúc Nhi - Diệu Nhi đã trải qua một hành trình gian nan, vất vả để các em phục hồi và phát triển sau tách rời .
Theo VTV24