THỨ BẨY, NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2023 02:20

Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời

10/04/2023 12:42
Hà Nội ra quân kiểm tra, tháo dỡ triệt để các biển quảng cáo, vi phạm quy định, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
Theo VTV