THỨ BA, NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2023 07:26

Chật vật vì thiếu nước sinh hoạt

10/03/2023 11:29
(Dân sinh) - Thiếu nước sinh hoạt ngày càng nghiêm trọng ở khu vực Láng Hòa Lạc (Hà Nội). Việc thiếu nước này đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân.
Theo VTV