THỨ TƯ, NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2023 07:57

Châu Á dẫn đầu các hộ chiếu quyền lực nhất năm 2023

12/01/2023 17:03
Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc là 3 quốc gia sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2023.
Theo VTV