THỨ SÁU, NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2022 12:42

Chương trình: "Top 100 - Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em" lần thứ 7 - Phiên bản đặc biệt

07/11/2021 21:29
Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, sau 9 năm với 7 mùa giải thành công tốt đẹp, chương trình bình chọn “Top 100 sản phảm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em” đã khẳng định được vị thế và uy tín, đồng thời nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo các cơ quan, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đặc biệt, rất nhiều doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam đã tham gia thường niên.
Ban tổ chức