THỨ NĂM, NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2022 02:08

Cơ hội cho người lao động khi dịch bệnh được kiểm soát

29/10/2021 22:28
Hiện nay, dịch bệnh dần được kiểm soát ở: thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Lúc này, các nhà máy xí nghiệp đang thích ứng an toàn và khôi phục sản xuất. Chính vì vậy, nhu cầu lao động tại các địa phương cũng tăng lên. Đây là cơ hội mới để người lao động ở các tỉnh quay lại thành phố làm việc, và tìm kiếm môi trường, cơ hội việc làm mới.
Theo VTV