CHỦ NHẬT, NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2022 10:43

Cộng đồng an toàn giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em

07/07/2022 06:50
Phần lớn các vụ tai nạn đuối nước trẻ em xảy ra tại các ao, hồ, kênh, mương, sông, suối... tại cộng đồng. Vì thế, việc xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em là giải pháp đồng bộ để kéo giảm tai nạn đuối nước, thương tích ở trẻ em.
Truyền hình vì trẻ em