Truyền hình dân sinh

Vì Trẻ em

Cuộc thi Sáng tác ca khúc về phòng, chống lao động trẻ em 2021

07/05/2021 20:30

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức cho cộng đồng, các cấp quản lý về LĐTE đồng thời truyền cảm hứng cho cộng đồng chung tay hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em, phòng chống LĐTE, đảm bảo quyền được phát triển toàn diện của trẻ em.
- Khuyến khích sáng tác nghệ thuật âm nhạc nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của cộng đồng và trẻ em.
- Tuyển chọn những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật để truyền thông về phòng, chống LĐTE.
2. Yêu cầu
- Chủ đề của tác phẩm tập trung phản ánh những nét đẹp, sáng kiến, mô hình tốt về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng chống LĐTE hoặc những khó khăn, vất vả, thiệt thòi và cả những rủi ro mà trẻ em phải lao động có thể gặp phải.
- Thông điệp âm nhạc hướng đến việc kêu gọi các cơ quan, tổ chức, gia đình, các bên liên quan và toàn xã hội cùng hành động bảo vệ trẻ em, phòng, chống LĐTE. Truyền cảm hứng cho cộng đồng, các nhạc sĩ, nghệ sĩ chung tay hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em, đảm bảo quyền được bảo vệ, không bị bóc lột của trẻ em.
- Tác phẩm dự thi là sáng tác mới trong vòng 2 năm trở lại đây; là những sáng tác có nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Nội dung
1.1. Tên cuộc thi: "Sáng tác ca khúc về phòng, chống lao động trẻ em"
1.2. Nội dung tác phẩm tham gia cuộc thi
- Truyền thông về bảo vệ trẻ em, phòng, chống LĐTE.
- Kêu gọi toàn xã hội cùng hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em, đảm bảo quyền được bảo vệ, được phát triển toàn diện của trẻ em.
- Thể hiện niềm tin, định hướng tương lai của trẻ em, của dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và hội nhập quốc tế.
- Thông điệp của cuộc thi là: “Trẻ em phải được bảo vệ, chăm sóc để có tương lai tốt đẹp. Lao động kiếm sống không phải là trách nhiệm của trẻ em”.
2. Đối tượng, thành phần tham gia:
2.1. Đối tượng tham gia cuộc thi: là người Việt Nam và người nước ngoài, bao gồm nhạc sĩ sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài nước, không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp, là tác giả của các tác phẩm âm nhạc phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền gửi tác phẩm tham dự. Đặc biệt khuyến khích trẻ em tham gia cuộc thi.
2.2. Đối tượng sử dụng: cả người lớn và trẻ em.
2.3. Thành viên Ban Tổ chức và Hội đồng thẩm định không được tham gia cuộc thi.
III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ THI
1. Thể loại
- Tác phẩm dự thi là ca khúc và hợp xướng
- Tác giả và nhóm tác giả gửi tác phẩm dự thi là bản ký âm nhạc và lời bằng tiếng Việt, được trình bày trên khổ giấy A4; ghi rõ tác giả, phần lời và phần nhạc (kèm theo link, đĩa CD hoặc USB phần demo Audio của tác phẩm).
2. Số lượng tác phẩm
- Mỗi tác giả, nhóm tác giả được đăng ký dự thi tối đa 03 tác phẩm (cho cả 2 đối tượng sử dụng tác phẩm).
3. Điều kiện
- Tác phẩm dự thi là những ca khúc mới sáng tác trong vòng 2 năm trở lại đây, có ca từ trong sáng, dễ hiểu, nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, dễ phổ biến, dễ hát, có thể dàn dựng trong nhiều bối cảnh khác nhau.
- Tác phẩm đã dự thi cuộc thi âm nhạc quốc tế Music Against child labour được đồng thời dự thi.
- Tác phẩm dự thi có ngôn ngữ tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác phải được dịch ra tiếng Việt và thể hiện bằng tiếng Việt.
- Các tác giả, nhóm tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan đến tác phẩm theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ. Ban Tổ chức sẽ không xét giải đối với tác phẩm sao chép, mô phỏng ý tưởng và giai điệu, lời ca của các tác giả khác ở cả trong và ngoài nước. Nếu phát hiện tác phẩm được giải vi phạm quy định về quyền tác giả, quyền liên quan, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

TH Vì trẻ em

Chuyên mục
×