THỨ TƯ, NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 2023 02:44

Đảm bảo quyền cho trẻ em khuyết tật

09/02/2023 11:28
Rất nhiều trẻ em khuyết tật nhưng chưa được hưởng đầy đủ quyền lợi dành cho trẻ em khuyết tật. Một phần guyên nhân không phải do thiếu những quy định, chính sách của Nhà nước mà do chính phụ huynh cho rằng con em mình không bị khuyết tật. Điều này khiến các em bị thiệt thòi khi đi học, không được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định...
Truyền hình vì trẻ em