THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2023 04:35

Dạy trẻ ứng xử văn minh nơi công cộng

02/01/2023 07:02
Có rất nhiều bậc phụ huynh vẫn thường bênh vực cho những hành vi chưa đúng của con cháu mình bằng những câu cửa miệng như "cháu nó còn nhỏ" hoặc câu "con bé thế thì đã biết gì đâu", đây là vấn đề rất cần được nhận thức lại.
VTV