THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2023 04:30

Dịch vụ du hành vũ trụ giá rẻ... hơn 4 tỷ đồng 1 chuyến

27/02/2023 15:32
So với SpaceX hay Blue Origin, những chuyến du lịch vào không gian do startup Iwaya Giken cung cấp có chi phí rẻ, sử dụng khinh khí cầu với năng lượng tái sử dụng.
Theo VTV