Truyền hình dân sinh

Pháp luật - Bạn đọc

Đông Anh (Hà Nội): Tràn lan các vi phạm trên đất nông nghiệp

04/06/2018 08:22

Không chỉ những vi phạm tồn tại cũ chưa được xử lý, hiện nay tại địa bàn xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội lại mọc lên những công trình xây dựng trên đất nông nghiệp mới gây bức xúc trong nhân dân và mất niềm tin vào chính quyền sở tại.

Hải Phong

Chuyên mục
×