THỨ SÁU, NGÀY 22 THÁNG 09 NĂM 2023 04:05

Hàng tỷ người bị ảnh hưởng do giá gạo tăng

14/08/2023 10:38
Giá gạo tăng cao đang làm gia tăng căng thẳng trên thị trường lương thực toàn cầu. Cụ thể là tăng lên mức cao nhất trong vòng 12 năm qua.
Theo VTV