THỨ TƯ, NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 2023 03:43

Hỗ trợ sinh kế cho các gia đình khó khăn có thanh niên nhập ngũ

06/02/2023 09:03
Qua các năm triển khai, phong trào này đã giúp đỡ nhiều gia đình thanh niên vượt khó, tạo động lực mạnh mẽ giúp thanh niên vững tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
VTV