THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2023 05:48

Học sinh hào hứng với công nghệ điểm danh bằng thẻ từ

15/03/2023 10:54
Ứng dụng công nghệ điểm danh học sinh bằng thẻ từ tại 1 trường ở Hà Nội, đồng thời quản lý học sinh và kết nối với phụ huynh một cách hiệu quả.
VTV