THỨ SÁU, NGÀY 22 THÁNG 09 NĂM 2023 02:08

Hơn 160 điểm có nguy cơ sạt lở trên đèo Bảo Lộc

02/08/2023 17:09
Tỉnh Lâm Đồng sẽ kiên quyết di dời, sơ tán ngay các hộ dân, người làm việc trong cơ quan, đơn vị tại khu vực chân núi, khu vực có độ dốc lớn nguy hiểm, nguy cơ sạt lở đất.
Theo VTV