THỨ BẨY, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2021 03:18

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 ở trẻ em của Bộ Y tế

18/11/2021 20:14
COVID-19 ở trẻ ít gặp hơn người lớn. Phần lớn trẻ mắc không có triệu chứng hoặc thể nhẹ. Tuy nhiên, vẫn có 4% diễn biến nặng và nguy kịch là 0,5%. Bộ Y tế đưa ra các dấu hiệu chuyển nặng cần báo cấp cứu 115 hoặc đội phản ứng nhanh tại xã phường để được cấp cứu tại nhà hoặc đưa trẻ đến bệnh viện.
Truyền hình vì trẻ em