Truyền hình dân sinh

Đời sống

Hướng dẫn sử dụng phần mềm khai báo y tế toàn dân

18/03/2020 15:03

Bộ Y Tế đã công bố phần mềm khai báo y tế cho người Việt Nam và nước ngoài. Hiện tại mọi người có thể sử dụng app để khai báo y tế toàn dân.

Youtbe

Chuyên mục
×