THỨ SÁU, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2023 10:13

Khám chữa bệnh BHYT - Chỉ cần quét vân tay nhận diện

02/12/2022 11:14
Không còn phải dùng thẻ giấy, thay vào đó, người dân chỉ phải quét vân tay để nhận diện khi đi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT).
VTV