Truyền hình dân sinh

Đời sống

Không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc là chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

29/08/2021 18:06

Hướng tới người lao động, tạo điều kiện tối đa để người lao động khó khăn nhận được hỗ trợ. Những hồ sơ đã được các cấp phê duyệt thì tiến hành chi trả ngay. Yêu cầu trên được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đưa ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố, đôn đốc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ –TTg do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức chiều 26/8.
Với các thủ tục đã được đơn giản nhất, giảm tối đa yêu cầu về hồ sơ, rút ngắn thời gian phê duyệt, đến nay cả nước đã có trên 13,5 triệu người lao động và đối tượng khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hỗ trợ với số tiền trên 8.000 tỷ đồng. Trong đó có 11,38 triệu lao động và gần 375.000 người sử dụng lao động đươc hỗ trợ các chính sách bảo hiểm 4.600 tỷ đồng; Trên 2,12 triệu người lao động được chi trả trực tiếp với số tiền gần 3.300 tỷ đồng.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhất do dịch bệnh Covid-19 nhưng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, là những địa phương thực hiện có hiệu quả nhất Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ –TTg, hỗ trợ được nhiều nhất cho người lao động đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Truyền hình vì trẻ em

Chuyên mục
×