THỨ NĂM, NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2022 08:10

Tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu

12/11/2022 16:51
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu. Công điện được gửi cho Bộ trưởng các bộ ngành gồm: Công thương, tài chính, thông tin và truyền thông, kế hoạch và đầu tư, công an Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố.
VTV24