CHỦ NHẬT, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2022 04:39

Lao động nghèo xuất cảnh

19/10/2022 11:38
Đi là thoát nghèo, là đổi đời, điều này đã được chứng minh với hầu hết các lao động trở về bằng sức lực, bằng nỗ lực, bằng sự cố gắng, sư chăm chỉ, tiết kiệm, nhiều lao động đã thực sự thoát nghèo bền vững.
Theo VTV