THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 09 NĂM 2023 12:55

Lễ vinh danh Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em năm 2023

29/06/2023 14:07
Sáng 28/6/2023, tại Hà Nội, Báo Lao động và Xã hội phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển Báo Sáng tổ chức Lễ vinh danh các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ đạt “Top 100 - Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em” lần thứ 9, năm 2023.
.