Truyền hình dân sinh

Đời sống

Linh dương sừng kiếm đuổi báo săn cứu con

08/09/2019 13:48

Anh em báo săn hợp sức chia rẽ đàn linh dương sừng kiếm trên sa mạc Kalahari, châu Phi, để bắt con non nhưng phải chạy trối chết vì bị đuổi ngược.

VnExpress

Chuyên mục
×