Truyền hình dân sinh

Tin tức - Sự kiện

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội: Niềm tin vững bước

26/12/2019 20:22

Năm 2019, dù còn những khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đất nước ta đã có bước phát triển, chuyển biến mạnh mẽ, hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, là năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu. Và trong kết quả chung đó có sự đóng góp của ngành lao động, thương binh và xã hội.

Bộ LĐ-TB&XH

Chuyên mục
×