THỨ TƯ, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2022 11:13

Người lao động tại TP.HCM tất bật với cuộc sống “bình thường mới”

01/12/2021 11:00
(Dân sinh) - Hiện nay, nhiều người lao động trở lại TP.HCM đang từng ngày bắt nhịp với cuộc sống “bình thường mới” trên nguyên tắc đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
THANH TƯỜNG