THỨ HAI, NGÀY 25 THÁNG 09 NĂM 2023 12:53

Nguyên nhân khiến sốt xuất huyết diễn biến nặng

20/09/2023 10:32
Số ca sốt xuất huyết tại miền Bắc và Hà Nội đang có chiều hướng gia tăng. Đáng chú ý có nhiều ca bệnh nặng với các nguyên nhân khác nhau.
Theo VTV