Truyền hình dân sinh

Đời sống

Nhiều cơ sở kinh doanh ở TP.HCM ảnh hưởng nặng nề của làn sóng Covid-19 lần thứ 4

24/05/2021 09:59

Làn Sóng dịch bệnh Covid -19 bùng phát trở lại lần thứ 4 ở Việt Nam khiến
hàng loạt cơ sở kinh doanh, người lao động lâm vào cảnh khó khăn
chồng chất khó khăn.

THANH TƯỜNG

Chuyên mục
×