THỨ HAI, NGÀY 29 THÁNG 05 NĂM 2023 09:48

Niềm vui của học sinh TP.HCM trong ngày đầu tiên trở lại trường

13/12/2021 17:38
(Dân sinh) - Để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường ngày 13/12, trước đó các trường học tại TP.HCM đã tổ chức tập dợt, phổ biến phương án phòng chống dịch cho học sinh.
THANH TƯỜNG