THỨ BẨY, NGÀY 13 THÁNG 08 NĂM 2022 12:17

Phòng chống đuối nước trẻ em cùng quan tâm, cùng hành động

01/08/2022 17:57
Trên thế giới mỗi năm cướp đi sinh mạng của khoảng 82 nghìn trẻ em, tại Việt Nam mỗi năm trung bình cũng có khoảng 100 em tử vong vì tai nạn đuối nước. Câu chuyện đuối nước đã trở thành mối quan tâm của nhân loại.
Truyền hình vì trẻ em