THỨ SÁU, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2023 07:54

Phóng sự ngắn: Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2021

10/11/2021 18:56
Để giúp người tiêu dùng nhận diện, sử dụng những sản phẩm, thương hiệu có chất lượng, từ năm 2013 Báo Lao động và Xã hội phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Báo Sáng và các đơn vị tàì trợ đã tổ chức chương trình bình chọn “Top 100- Sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em”. Ngày 7/11, tại Hà Nội Lễ vinh danh Sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em lần thứ 7 đã được tổ chức.
.