THỨ SÁU, NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2022 12:48

Quảng Trị triển khai tiêm Vaccine phòng COVID-19 cho người từ 80 tuổi trở lên

28/09/2021 19:07
Từ ngày 27/9 đến 1/10/2021, tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai đợt tiêm chủng thứ 7 (lần 1) Vaccine phòng COVID-19 cho người dân, với tổng cộng 68.560 liều.
PV