Truyền hình dân sinh

Đời sống

Ra chợ gặp ngay nấm Trung Quốc

05/06/2015 11:19

Trên thị trường hiện nay số lượng nấm do Việt Nam sản xuất lại rất ít, chủ yếu vẫn là nấm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Không có gì đảm bảo chất lượng của số nấm này.

Mai Linh Theo VTC16

Chuyên mục
×