Truyền hình dân sinh

Đời sống

“Siêu dự án” Bình Quới - Thanh Đa mãi nằm trên giấy, hàng nghìn hộ dân sống khốn khổ

24/05/2021 09:46

Dự án treo gần 30 năm khiến nhiều người dân sống ở bán đảo Bình Quới - Thanh Đa (TP.HCM) khốn khổ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

THANH TƯỜNG

Chuyên mục
×