Truyền hình dân sinh

Pháp luật - Bạn đọc

Tận mắt thấy hoạt động giáo dục tiểu học trong Trường Liên cấp Newton tại Goldmark 13

25/10/2019 11:06

Mặc dù không được cấp phép hoạt động giáo dục tiểu học thế nhưng ngày hàng trăm học sinh tiểu học vẫn học tập, sinh hoạt tại ngôi trường này.

XUÂN MAI

Chuyên mục
×