CHỦ NHẬT, NGÀY 29 THÁNG 05 NĂM 2022 07:01

Tăng cường bảo vệ trẻ em trong trạng thái bình thường mới

09/02/2022 15:35
Nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp bảo vệ trẻ em trong trạng thái bình thường mới, ngay trong ngày làm việc thứ 2 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Bộ LĐTBXH đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác trẻ em năm 2022.
.