THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 09 NĂM 2023 12:07

Tăng cường xử lý lái xe đi vào làn đường khẩn cấp đường vành đai 3

03/07/2023 12:15
Từ đầu năm tới nay đã có gần 130 trường hợp đi vào làn đường khẩn cấp đường vành đai 3 trên cao bị phát hiện và xử lý.
Theo VTV