THỨ BẨY, NGÀY 20 THÁNG 08 NĂM 2022 03:09

Tọa đàm trực tuyến “Bảo vệ không gian xanh đô thị”

26/07/2022 15:51
Không gian xanh (KGX) được ví như lá phổi của đô thị và là yếu tố của nghệ thuật bố cục không gian và cảnh quan đô thị. Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa nhanh đã làm cho KGX bị thu hẹp. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu có những diễn biến phức tạp, con người cần nhận thức toàn diện, coi KGX là tài sản quý cần được bảo vệ và phát triển.
.