THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 09 NĂM 2023 12:39

Triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy

18/06/2023 18:13
Bộ Công an đang mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên phạm vi toàn quốc trong đó, tăng cường đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.
Theo VTV