THỨ BẨY, NGÀY 02 THÁNG 07 NĂM 2022 06:26

Truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

23/05/2022 09:24
Hôm nay (23/5), Kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 19 ngày (dự kiến bế mạc vào ngày 16/6/2022).
.