THỨ BẨY, NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2021 01:51

Tình trạng thừa cân béo phì của trẻ em Việt Nam

13/10/2021 14:23
Tỷ lệ thừa cân béo phì của trẻ em Việt Nam ngày càng tăng cao, cụ thể gấp 2,2 lần (từ 8,5% năm 2010 lên 19,0% năm 2020) theo kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng toàn quốc 2019 - 2020 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Trong đó, nhiều nguyên nhân được chỉ ra nhưng hầu hết đều bắt nguồn từ nhận thức, hành động của các bậc phụ huynh đối với các vấn đề dinh dưỡng của con trẻ còn chưa đúng hoặc chưa đủ.
Theo Bộ Y tế