THỨ BẨY, NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2023 12:50

Việc nhẹ lương cao - Chỉ có thể là lừa đảo

10/05/2023 14:46
Làn sóng vượt biên theo lời hứa hẹn “việc nhẹ lương cao”, nhiều người cả tin, rời bỏ quê hương ra đi. Thế nhưng đi thì dễ, còn về thì thật khó.
Theo VTV