THỨ BẨY, NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2022 02:28

Việt Nam - Hoa Kỳ đối thoại về lao động

17/11/2022 11:57
Ngày 16/11/2022, tại trụ sở Bộ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã tiếp xã giao bà Thea Lee, Phó Thứ trưởng phụ trách các vấn đề lao động quốc tế của Bộ Lao động Hoa Kỳ tới Việt Nam tham dự phiên Đối thoại về lao động.
Truyền hình Vì trẻ em