THỨ HAI, NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2022 10:50

Việt Nam có 11 cơ sở đại học trong Bảng xếp hạng đại học châu Á 2023

Tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds vừa công bố kết quả Bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học châu Á 2023 (QS AUR 2023); trong đó, Việt Nam có 11 cơ sở đại học góp mặt trong Bảng xếp hạng này.

Cụ thể: Trường Đại học Tôn Đức Thắng vị trí 138; Trường Đại học Duy Tân vị trí 145; Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 162; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vị trí 167; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vị trí 248; Đại học Huế nhóm 351-400; Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhóm 401-450; Đại học Đà Nẵng nhóm 501-550; Đại học Cần Thơ nhóm 551-600; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhóm 551-600; Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhóm 651-700.

Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong 11 cơ sở đại học của Việt Nam nằm trong bảng xếp hạng các trường đại học châu Á

Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong 11 cơ sở đại học của Việt Nam nằm trong bảng xếp hạng các trường đại học châu Á

Trong kỳ xếp hạng QS AUR 2023, Tổ chức QS đã xếp hạng cho 760 cơ sở giáo dục đại học của châu Á (trong đó có 34 cơ sở giáo dục đại học lần đầu được xếp hạng). Kết quả xếp hạng này được dựa trên phân tích phản hồi từ hơn 151.000 học giả và 99.000 nhà tuyển dụng trên toàn thế giới; cùng với đó, QS đã phân tích hơn 117,8 triệu trích dẫn (trong giai đoạn 2016-2021) từ 16,4 triệu công bố khoa học (trong giai đoạn 2016-2020).

Về tiêu chí và trọng số xếp hạng, QS AUR 2023 giữ nguyên phương pháp xếp hạng khi đánh giá các cơ sở giáo dục đại học theo 11 chỉ số: đánh giá của học giả (30%); đánh giá của nhà tuyển dụng (20%); tỷ lệ giảng viên/sinh viên (10%); tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ (5%); Số bài báo khoa học/giảng viên (5%); tỷ lệ trích dẫn/bài báo khoa học (10%); mạng lưới nghiên cứu quốc tế (10%); tỷ lệ giảng viên quốc tế (2,5%); tỷ lệ sinh viên quốc tế (2,5%); tỷ lệ sinh viên đến trao đổi (2,5%) và tỷ lệ sinh viên đi trao đổi (2,5%).

AN NHIÊN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh